Wednesday, 12 March 2014

Apa Itu Elektrolit? Apakah Elektrolit

Apakah itu Elektrolit?

Dalam kimia, elektrolit adalah setiap zat yang mengandung ion bebas yang membuat substansi elektrik konduktif. Elektrolit yang paling khas adalah solusi ionik, tetapi elektrolit cair dan elektrolit padat juga mungkin.

Elektrolit umumnya ada sebagai solusi dari asam, basa atau garam. Selain itu, beberapa gas dapat bertindak sebagai elektrolit pada kondisi suhu tinggi atau tekanan rendah. Larutan elektrolit juga dapat hasil dari pembubaran beberapa polimer biologis (misalnya, DNA, polipeptida) dan sintetis (misalnya, sulfonat polistirena), polielektrolit disebut, yang mengandung dibebankan kelompok fungsional.

Larutan elektrolit biasanya terbentuk ketika sebuah garam ditempatkan dalam pelarut seperti air dan memisahkan komponen individu karena interaksi antara molekul pelarut termodinamika dan zat terlarut, dalam proses yang disebut solvasi. Misalnya, ketika garam meja, NaCl, ditempatkan dalam air, garam (solid) larut menjadi elemen-elemen komponen, menurut reaksi disosiasi

    NaCl (s) → Na + (aq) + Cl - (aq).

Hal ini juga mungkin bagi zat untuk bereaksi dengan air ketika mereka ditambahkan ke dalamnya, menghasilkan ion, misalnya, gas karbon dioksida larut dalam air untuk menghasilkan larutan yang mengandung hidronium, karbonat, dan ion hidrogen karbonat.

Perhatikan bahwa garam elektrolit cair dapat juga. Sebagai contoh, ketika natrium klorida cair, cairan melakukan listrik.

Elektrolit dalam larutan dapat digambarkan sebagai''''terkonsentrasi jika memiliki konsentrasi tinggi ion, atau''''encer jika memiliki konsentrasi rendah. Jika proporsi yang tinggi''''dari berdisosiasi terlarut ke bentuk ion bebas, elektrolit kuat''''; jika sebagian besar zat terlarut tidak memisahkan, elektrolit''''lemah. Sifat-sifat elektrolit dapat dieksploitasi dengan menggunakan elektrolisis untuk mengekstrak unsur-unsur dan senyawa yang terkandung dalam solusi.

Apa Itu Cinta? Maksud Cinta Dalam Islam

Pandangan Cinta Dalam Islam - Mencintai Kerana Allah

1. Islam memandang cinta seperti iman. Kerana mencintai adalah bahagian dari sifat orang yang beriman

2. Cinta adalah Iman maka harus diungkapkan dengan lisan, diyakini di hati dan dibuktikan dengan tindakan

3. Mengucapkan cinta pada orang yang kita cintai itu sunnah, Kerana Rasulullah menganjurkannya. Namun ada aturannya.

4. Pengucapan cinta ditujukan kepada yang sudah halal | kepada teman yang dikagumi kesolehannya | kepada orang tua. Tentunya cinta kerana Allah

5. Islam sangat menjaga kesucian cinta sehingga tidak ada pacaran sebelum menikah. Maka jangan kotori dirimu dengan cinta yang tak halal bagimu

6. Tak perlu pacaran | jodoh sudah diatur | yang terpenting kita menata diri menjadi orang yang baik Insya Allah jodoh kita pun baik

7. Cinta dalam islam berhulu iman, bermuara taqwa, yang mengalir ketulusan dan kejujuran. yang berpegang pada kesetiaan dari sejuta pengorbanan

8. Cinta bukan kerana dorongan nafsu akan tetapi datangnya dari iman di dalam diri yang mengedepankan akhlak mulia dan ketaqwaan pada Allah

9. Cinta atas dasar nafsu takkan mendatangkan kebahagiaan dan ketenteraman di jiwa, kecuali kesengsaraan dan kehinaan yang berkepanjangan

10. Mencintai seseorang kerana ketaqwaan kita pada Allah adalah sebenar-benarnya cinta. Disinilah letaknya kebahagiaan dalam cinta

11. Hakikat dari cinta itu pemberian seutuhnya dirimu kepada yang kau cintai sehingga tak ada satu pun yang tersisa dari dirimu

12. Kerana hakikat cinta adalah pemberian seutuhnya dirimu pada pasanganmu maka tidak ada yang perlu ditutup-tutupi lagi darimu

13. Jika telah menikah, milikmu adalah milik pasangan halalmu | tidak ada yang harus disimpan-simpan | harus saling terbuka

14. Jika seorang lelaki mencintai seorang wanita maka melamarnya untuk dijadikan isteri adalah bentuk dari pembuktian cintanya

15. Pacaran itu ujung-ujungnya hanya menyakiti wanita dan mendekatkan diri pada kemaksiatan yang lebih besar | akhirnya wanita yang dirugikan

16. Jika menyukai, segera menikahi. Kalau belum mampu, cukuplah mencintai dalam diam. Demi menjaga kesucian dirimu dan kesucian dirinya

17. Ali dan Fatimah adalah contoh dari orang yang mencintai dalam diam. mereka saling mencinta namun mereka menjaga hingga indah pada waktunya

18. Jika kita tidak bisa memiliki orang yang kita cintai dalam diam, yakinlah bahwa Allah telah mempersiapkan yang terbaik untuk kita

19. Allah akan memberikan pasangan jiwa yang sesuai dgn perangai kita | jika ingin dapat yang baik, jadilah orang baik | (baca QS An-Nur: 26)

20. Adapun bila pasangan kita buruk maka itu adalah ujian bagi kita untuk menjadi hamba-Nya yang sabar. Dan surgalah tempat mereka yang bersabar

21. Ingatlah bahwa cinta sejati hanyalah milik Allah.. Cinta manusia hanya akan membuatmu terluka. Maka cintailah manusia kerana Allah

22. Jika kita mencintai seseorang kerana Allah maka kita akan bisa memaafkan kesalahan yang dilakukan olehnya | Manusia tak luput dari salah | Setiap orang yang kau cintai pasti akan memiliki kesalahan

23. Cintailah sekadar saja kerna bisa jadi engkau akan benci. Bencilah sekadar saja kerna bisa jadi kau akan cinta (Maksud hadits)

24. Mencinta sekadar saja tidak akan membuatmu merasa kehilangan yang teramat sangat saat orang yang kau cintai meninggalkanmu

25. Mencintai dengan berlebihan akan membuatmu begitu sakit saat yang kau cintai pergi meninggalkanmu | Di dunia tak ada yang abadi

26. Hanya cinta Allah yang abadi maka cintailah cintamu kerana-Nya agar cintamu abadi hingga dipertemukan di akhirat kelak

27. Cinta kerana Allah adalah cinta yang membuat engkau semakin dekat dengan Allah. Bersamanya engkau bisa merasakan manisnya iman

28. Carilah cinta yang bersama-Nya bertambah keimananmu dan yang bisa memuliakan dirimu dan menjaga kehormatanmu

29. Cinta sejati yakni cinta yang dapat membawamu menuju tepian hakiki, yakni surga yang mengalir sungai-sungai

30. Sebesar apa pun cinta kita kepada Allah, lebih besar cinta-Nya kepada kita. Maka jagalah kesucian cinta dengan menaati aturan-Nya

31. semoga kita semua adalah hamba-hamba yang mampu menjaga kesucian diri dengan menjunjung tinggi aturan cinta dalam islam

Friday, 28 December 2012

Apakah Itu Persekutuan Malaysia

Perlembagaan Persekutuan Malaysia/Negeri-Negeri, Agama dan Undang-Undang bagi Persekutuan

Perkara 1. Nama, Negeri-negeri dan wilayah-wilayah Persekutuan.

(1) Persekutuan dinamai Malaysia dalam bahasa Melayu dan dalam bahasa Inggeris.

(2) Negeri-Negeri Persekutuan terdiri daripada Johor, Kedah, Kelantan, Melaka, Negeri Sembilan, Pahang, Pulau Pinang, Perak, Perlis, Sabah, Sarawak, Selangor dan Terengganu.

(3) Tertakluk kepada Fasal (4), wilayah-wilayah bagi setiap Negeri yang disebut dalam Fasal (2) ialah wilayah-wilayah yang termasuk di dalam Negeri-Negeri itu sebaik sebelum Hari Malaysia.

(4) Wilayah bagi Negeri Selangor tidaklah termasuk Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur yang ditubuhkan di bawah Akta Perlembagaan (Pindaan) (No. 2) 1973 [Akta A206] dan Wilayah Persekutuan Putrajaya yang ditubuhkan di bawah Akta Perlembagaan (Pindaan) 2001 [Akta A1095] dan wilayah bagi Negeri Sabah tidaklah termasuk Wilayah Persekutuan Labuan yang ditubuhkan di bawah Akta Perlembagaan (Pindaan) (No. 2) 1984 [Akta A585], dan kesemua Wilayah Persekutuan tersebut hendaklah menjadi wilayah-wilayah Persekutuan.

Perkara 2. Penerimaan masuk wilayah-wilayah baru ke dalam Persekutuan.

Parlimen boleh melalui undang-undang—

    (a) menerima masuk Negeri-negeri lain ke dalam Persekutuan;

    (b) mengubah sempadan mana-mana Negeri,

tetapi undang-undang yang mengubah sempadan sesuatu Negeri tidak boleh diluluskan tanpa persetujuan Negeri itu (yang dinyatakan melalui undang-undang yang dibuat oleh Badan Perundangan Negeri itu) dan Majlis Raja-Raja.

Perkara 3. Agama bagi Persekutuan.

(1) Islam ialah agama bagi Persekutuan; tetapi agama-agama lain boleh diamalkan dengan aman dan damai di mana-mana Bahagian Persekutuan.

(2) Di dalam tiap-tiap Negeri selain Negeri-Negeri yang tidak mempunyai Raja, kedudukan Raja sebagai Ketua agama Islam di Negerinya mengikut cara dan setakat yang diakui dan ditetapkan oleh Perlembagaan Negeri itu, dan, tertakluk kepada Perlembagaan itu, segala hak, keistimewaan, prerogatif dan kuasa yang dinikmati olehnya sebagai Ketua agama Islam, tidaklah tersentuh dan tercacat; tetapi dalam apa-apa perbuatan, amalan atau upacara yang berkenaan dengannya Majlis Raja-Raja telah bersetuju bahawa perbuatan, amalan atau upacara itu patut diperluas ke seluruh Persekutuan, setiap Raja lain hendaklah atas sifatnya sebagai Ketua agama Islam membenarkan Yang di-Pertuan Agong mewakilinya.

(3) Perlembagaan-Perlembagaan Negeri Melaka, Pulau Pinang, Sabah dan Sarawak hendaklah masing-masing membuat peruntukan bagi memberi Yang di-Pertuan Agong kedudukan sebagai Ketua agama Islam di Negeri itu.

(4) Tiada apa-apa jua dalam ini mengurangkan mana-mana peruntukan lain dalam Perlembagaan ini.

(5) Walau apa pun apa-apa jua dalam Perlembagaan ini, Yang di-Pertuan Agong hendaklah menjadi Ketua Agama Islam di Wilayah-Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, Labuan dan Putrajaya; dan bagi maksud ini Parlimen boleh melalui undang-undang membuat peruntukan-peruntukan bagi mengawal selia hal ehwal agama Islam dan bagi menubuhkan suatu Majlis untuk menasihati Yang di-Pertuan Agong mengenai perkara-perkara yang berhubungan dengan agama Islam.

Perkara 4. Undang-undang utama Persekutuan.

(1) Perlembagaan ini ialah undang-undang utama Persekutuan dan apa-apa undang-undang yang diluluskan selepas Hari Merdeka yang tidak selaras dengan Perlembagaan ini adalah tidak sah setakat ketidakselarasan itu.

(2) Kesahan mana-mana undang-undang tidak boleh dipersoalkan atas alasan bahawa—

    (a) undang-undang itu mengenakan sekatan-sekatan ke atas hak yang disebut dalam Perkara 9(2) tetapi tidak berhubungan dengan perkara-perkara yang disebut dalam Perkara itu; atau

    (b) undang-undang itu mengenakan mana-mana sekatan yang disebut dalam Perkara 10(2) tetapi sekatan-sekatan itu tidak disifatkan perlu atau suai manfaat oleh Parlimen bagi maksud-maksud yang disebut dalam Perkara itu.

(3) Kesahan mana-mana undang-undang yang dibuat oleh Parlimen atau Badan perundangan mana-mana Negeri tidak boleh dipersoalkan atas alasan bahawa undang-undang itu membuat peruntukan berkenaan dengan apa-apa perkara yang berkenaan dengannya Parlimen atau, mengikut mana-mana yang berkenaan, Badan Perundangan Negeri itu tidak mempunyai kuasa untuk membuat undang-undang, kecuali dalam prosiding untuk mendapatkan suatu penetapan bahawa undang-undang itu adalah tidak sah atas alasan itu atau—

    (a) jika undang-undang itu telah dibuat oleh Parlimen, dalam prosiding antara Persekutuan dengan satu atau beberapa Negeri;

    (b) jika undang-undang itu telah dibuat oleh Badan Perundangan sesuatu Negeri, dalam prosiding antara Persekutuan dengan Negeri itu.

(4) Prosiding untuk mendapatkan penetapan bahawa sesuatu undang-undang adalah tidak sah atas alasan yang disebut dalam Fasal (3) (iaitu prosiding yang tidak termasuk dalam perenggan (a) atau (b) Fasal itu) tidak boleh dimulakan tanpa kebenaran hakim Mahkamah Persekutuan; dan Persekutuan berhak menjadi satu pihak dalam mana-mana prosiding itu, dan begitulah juga dengan mana-mana Negeri yang akan atau mungkin menjadi satu pihak dalam prosiding yang dibawa bagi maksud yang sama di bawah perenggan (a) atau (b) Fasal itu.

Monday, 17 December 2012

What Is Asperger Syndrome? Apakah Asperger?

Asperger syndrome
From Wikipedia, the free encyclopedia


Asperger syndrome (AS), also known as Asperger's syndrome or Asperger disorder, is an autism spectrum disorder (ASD) that is characterized by significant difficulties in social interaction, alongside restricted and repetitive patterns of behavior and interests. It differs from other autism spectrum disorders by its relative preservation of linguistic and cognitive development. Although not required for diagnosis, physical clumsiness and atypical (peculiar, odd) use of language are frequently reported.

The syndrome is named after the Austrian pediatrician Hans Asperger who, in 1944, studied and described children in his practice who lacked nonverbal communication skills, demonstrated limited empathy with their peers, and were physically clumsy. The modern conception of Asperger syndrome came into existence in 1981 and went through a period of popularization, becoming standardized as a diagnosis in the early 1990s. Many questions remain about aspects of the disorder. There is doubt about whether it is distinct from high-functioning autism (HFA); partly because of this, its prevalence is not firmly established, and it has been proposed that the diagnosis of Asperger's be eliminated, to be replaced by a diagnosis of autism spectrum disorder on a severity scale.

The exact cause is unknown. Although research suggests the likelihood of a genetic basis, there is no known genetic etiology and brain imaging techniques have not identified a clear common pathology. There is no single treatment, and the effectiveness of particular interventions is supported by only limited data. Intervention is aimed at improving symptoms and function. The mainstay of management is behavioral therapy, focusing on specific deficits to address poor communication skills, obsessive or repetitive routines, and physical clumsiness. Most children improve as they mature to adulthood, but social and communication difficulties may persist. Some researchers and people with Asperger's have advocated a shift in attitudes toward the view that it is a difference, rather than a disability that must be treated or cured.

Apakah Asperger?
Ron Fournier ceramah kepada anak 15-year-old Aspie beliau tentang kemungkinan bahawa Adam Lanza mungkin mempunyai sindrom:

    "Jika anda bertemu seseorang dengan Asperger, AOS," katanya, "anda, Äôve hanya bertemu seseorang dengan Asperger, AOS." Titik Tyler bernilai kita semua menyatakan: Don, AOT overgeneralize. Don, AOT mencela dalam tergesa-gesa untuk menerangkan kejahatan tidak dapat diterangkan. Autisme tidak menyebabkan tragedi ini: Asperger, AOS adalah blip pada spektrum autisme meluas dan tidak ada dua kes adalah sama. Sama seperti ada "biasa" orang layak untuk menjadi tar-menolak dengan perbuatan jahat yang lain, Aspies don, AOT layak akhbar buruk mereka, Äôre mendapat.

    Tyler, AOS bentuk autisme membuat ia sukar bagi beliau untuk mengaitkan kepada orang-orang, Ai untuk membaca isyarat sosial dan mudah meluahkan empati. Beliau tidak cenderung kepada keganasan mahupun dia "sesuatu yang hilang di dalam otak," sebagai pakar autisme kononnya mendakwa ekoran tragedi Connecticut. Beliau adalah lembut, penyayang 15-tahun yang, seperti berjuta-juta orang lain pada spektrum, ditakdirkan untuk hidup bahagia, berjaya: kolej, perkahwinan, kerjaya dan anak-anak, ai apa sahaja yang beliau mahu.

Adam Martin menambah:

    "Ada benar-benar tiada kaitan yang jelas antara Asperger dan tingkah laku ganas," psikologi Elizabeth Laugeson, seorang penolong profesor klinikal di University of California, Los Angeles, memberitahu Associated Press. Psikologi Satu lagi, Butter Eric Hospital Kanak-kanak di seluruh negara di Columbus, Ohio, menjelaskan bahawa tingkah laku agresif seperti menolak, shoving, atau menjerit berlaku dengan kekerapan yang lebih tinggi di kalangan rakyat dengan autisme. "Tetapi kita tidak bercakap tentang jenis jenis terancang dan sengaja keganasan yang telah kita lihat di Newtown."

Emily Willingham, juga ibu bapa Aspie an, menunjukkan bahawa tiada isyarat sosial adalah tempat berhampiran perkara yang sama sebagai sociopath satu, dan bahawa "orang autistik adalah jauh lebih cenderung untuk mempunyai keganasan yang dilakukan terhadap mereka daripada melakukan keganasan kepada orang lain."

(Photo: tanah Gilbertsen, 11 tahun, mempunyai Sindrom Asperger Kathleen Atmore Ibunya adalah satu neuropsychiatrist yang pakar dalam terapi untuk belia autistik Beliau baru-baru ini menarik dia keluar sekolah awam apabila dia sedang mengusik dan berkata beliau mahu mati Dia.. akan memulakan sekolah swasta untuk kanak-kanak dengan Sindrom Asperger, yang termasuk kekurangan dalam kemahiran emosi dan sosial.

Friday, 14 December 2012

Apakah Itu Prometheus?

Siapakah Prometheus? Adakah dia seorang wira, seorang pengkhianat, seorang penjahat atau seorang yang sangat bererti kepada umat manusia?

Prometheus, Dewa Sahabat Manusia
Kisah dewa-dewa Yunani atau Greek memang menarik untuk didengar kerana adanya unsur-unsur keajaiban dan luar biasa. Seperti kisah Prometheus yang khabarnya adalah dewa yang memberi pengetahuan tentang kegunaan api kepada manusia. Apakah itu benar atau tidak, yang jelas kisah dewa Yunani kuno satu ini cukup menarik untuk kita ketahui.

Dalam mitologi Yunani, Prometheus adalah seorang Titan, iaitu penguasa bumi sebelum dewa-dewi Olympus muncul.  Dia dikenal kerana kecerdasannya, kepakarannya serta kebaikannya terhadap manusia.  Jika bagi manusia, dia bagaikan adiwira, tidak demikian bagi dewa-dewa Yunani. Dia dianggap sebagai penentang dan penipu raja para dewa, Dewa Zeus.

Prometheus adalah anak daripada Titan bernama Japetos dan Themis dari keturunan Okeanid. Kononnya, Prometheus selalu ingin membantu umat manusia. Pernah diceritakan bahawa dalam sebuah upacara persembahan, Prometheus menipu Zeus. Dia meletakkan dua persembahan di Olimpia. Pertama berupa daging kerbau yang disembunyikan di dalam perut sapi yang beraeti makanan yang tersembunyi di dalam bungkus yang menjijikkan. Kedua adalah tulang kerbau yang dibungkus dalam lemak berkilat, yang ertinya sesuatu yang tidak sepatutnya dimakan namun dibungkus dengan menggunakan sesuatu yang menggiurkan.

Zeus memilih makanan yang kedua, sehingga manusia pun berhak menyimpan daging untuk mereka makan. Sementara itu, makanan yang dipersembahkan kepada para dewa adalah tulang yang dibungkus lemak. Marah kerana berasa diri ditipu, Zeus menyembunyikan api daripada manusia.  Namun, setelah meminta izin daripada Dewi Athena, Prometheus berjaya menceroboh Gunung Olimpus untuk mencuri sedikit api dan memberikannya kepada manusia.

Kerana perbuatannya itu, Prometheus dihukum oleh Zeus. Sebagai Titan yang bernyawa abadi, dia pun menerima hukuman abadi dengan dirantai ke sebuah batu dan seekor burung raksasa diperintahkan Zeus untuk selalu memakan hati Prometheus. Selama bertahun-tahun Prometheus menderita kerana hatinya tetap selalu tumbuh lagi  walaupun setelah dimakan si burung. Penderitaan Prometheus berakhir ketika Hercules (manusia setengah dewa) datang membunuh burung pemakan hati Prothemeus dan membebaskan Prometheus daripada hukuman tersebut.

Sunday, 9 December 2012

How to Know Someone While Lying?

How to Know Someone While Lying?
Capable of knowing someone is lying to you will greatly help your life for the better. Try you imagine for a moment ...


Do you have an uncomfortable feeling if you can not immediately tell whether someone is telling a lie to you?- Do you live a life where you communicate with many people and often you have a feeling like someone is lying to you but you can not identify who?


In point of fact the answer is simple. Look gestures friend are you, look at the eyes and smile. Why? Because ..... body language can not lie.


I believe we all have an experience where we listen to someone tell a story and even though what he said sounded plausible and real, but there is 'something' that tells us that such a person is not telling the truth. 'A' is actually is a message from the brain to protect us. Our brain has a remarkable ability to read quickly all that we see and untangle tanda-tanda/sinyal-sinyal. The more often we train our brain to analyze something, the more quickly and accurately the ability of our brain.


There are two ways people interact with each other: the words and body language. Sometimes one of these two approaches dominates the other, but usually they are acting in concert together. In short the way it works is as follows: after brain analyzes words and body language we talk opponents, the brain will send a message to us, that would make us react positively or negatively as suspicion, belief or doubt.


When two this way, words and body language shows a synchronization, meaning that we and your friend we managed to get an effective communication and information presented is an honesty. But what if there is a contradiction between the words uttered by the way we speak it? I've read that there are more than 1 million body language. So we are here to talk about the incredible abundance tanda-tanda/sinyal-sinyal. But again as I said above, the more often we analyze the body language, the more good we also interpret what we're talking your friend a lie or honesty. Sometimes we have to combine the 2 to 3 body language to get an accurate conclusion.


Before we talk more about how to find out someone lied or not, we had better know in advance 4 types liar:


1. Occasionally liarWe all know the lie for a living do. Unfamiliar occasional liar lie, just a couple reasons why they do it, maybe because they want to protect her, her friend, who she loved or someone else. Keep in mind that behind every lie there is always a fear. Fear to face reality. Occasional liar thinking exactly what will he say to look ridiculous. But because they are not familiar lying, still saw a lot of body language signs / signals that indicate that they are lying. Until not too difficult to identify the type liar like this.


2. Liar several timesLiar over and over again are the ones who lied 'properly'. Unlike the occasional liar, liar many times do not have time to think about a lie because they lie all his life. But they actually realize that they're lying. These people are often stuck with their actions do not match what they say.


3. Experience liarNatural liars are the ones who lied continuously and often they do not realize that they are lying. Their body language was very natural look, because habitual lying. But when they pressed with questions that cornering, body language showed the contradiction that identify that they are hiding something. Type liar liar experienced quite similar to many times. Perhaps you've heard the term 'wise guy', so this is one example of the type of natural liar.


4. Professional LiarType these liars lie for a particular purpose or deliberately deceive us. They learn all the possibilities and find out exactly what they want to say. They make the scenario, consider the risk of failure and make recommendations articles. Although they are trained to use body language, but there are always some little things they missed. We know the little things with the often observed course. One example of this type is a liar like salesmen, previously sorry I mean here is that too much salesman promoting a product but the product itself has a very low quality. Other examples are the politicians who are corrupt, they deliberately deceive the public for private interests.How can you tell whether someone is lying?


Should not be a psychologist to be able to learn and know that someone is speaking a l
ie or honesty. A psychologist who is skilled to know exactly his patients is lying or not, as the psychologist who interviewed Princess Diana moment. He stated that Princess Diana said when interviewed honest description of infidelity of her husband, Prince Charles.

You can even analyze such ongoing training course. Psychologists also because they can read and analyze unfamiliar people every day.


As already mentioned above there are 1 million different body language, I shall govern some of the public domain have shown that a person is lying or not:


1. The position of the body can be evidence to suggest that someone is lying, it recognizes it or not it is realized that there is a strong relationship between the mind and expression.


2. Sudden breath. In every lie, heart rate increases and breathing will be shallow / fast. Usually liar will take a deep breath to calm his feelings. This method is also applied to lie detection machine, that is, by measuring the heart rate of the person being interrogated / interviewed.


3. Anxiety in body parts. This can be seen in various ways, depending on the person. Nervous movement that will attract our attention especially do we feel when we talk to someone we know, and the people do not like the movement generally. Here is an example of the unrest in the parts of the body:


- Move forward-backward body, whether in sitting or standing position.


- Position of the sudden change. For example, your friend we're crossing one leg over the other leg, and when they begin to answer our questions, he changed the position of his feet. People who lie, even though he is a professional, will feel discomfort when he's lying. The body will always adjust our feelings without us knowing it, so position suddenly changed this is a good signal that indicates that a person is lying.


- The moves are not realizing it from the hands and feet. For example: leg shaking, shaking hands on the table, both hands glued strongly, both thighs pressed together mutually. If your friend is we're in a sitting position and then it changed the direction of your feet in the other direction, it is also a sign that the person is lying.


- False smile. Smile identical with the intimacy and trust, and the liar is often misapplied. So how do these liars smile? The liar will usually smile quite often and all of a sudden, that actually is not the place he should smile.


- Too much of the action on 'quasi-intimate, such as: your butt patting, touching you or closer to your position. Your friend you will feel clumsy when lying so they will hide kekikukannya to perform these actions. Will be very difficult to decide that someone is lying if he performed acts of friends like that. This is a natural human response. But still keep in mind, that if you feel that the closeness of your friend is already excessive, beware.


Another, a wise word is very popular saying that "when a person would lie clearly visible in his eyes.", Perhaps you have heard. But for me this way quite difficult to do than the above methods.


Dear readers, hopefully later when you're talking to someone, you are able to analyze whether the person is lying to you or not.

What Is Grounded?

Grounded  is a past participle, past tense of ground. Grounded is a verb. It means:
  • Prohibit or prevent (a pilot or an aircraft) from flying.
  • (of a parent) Refuse to allow (a child) to go out socially as a punishment.
What is Grounded Theory?
Grounded Theory is
  • a research method that will enable you to
  • develop a theory which
  • offers an explanation about
  • the main concern of the population of your substantive area and
  • how that concern is resolved or processed.
For example in my study, the main concern of learners is finding the time to study and temporal integration is the core category which explains how the concern is resolved or processed. That is: Jugglers and Strugglers employ successful temporal integration strategies enabling them to study whilst Fade-aways and Leavers are less successful in devising and adopting temporal integration strategies. Understanding how temporal integration does or does not happen has implications for learning design and learner persistence.

For the nurses of  Nathanial's study, their main concern was moral distress and the core category which processed their concern was moral reckoning. For McCallin's' interdisciplinary teams the main concern was client service delivery and the core category - pluralistic dialoguing. We recommend that you read these studies to get an idea of what a Grounded Theory is - and is not.

Grounded Theory is a general research method (and thus is not owned by any one school or discipline); which guides you on matters of data collection (where you can use quantitative data or qualitative data of any type e.g. video, images, text, observations, spoken word etc.); and details strict procedures for data analysis.

Grounded Theory is a research tool which enables you to seek out and conceptualise the latent social patterns and structures of your area of interest through the process of constant comparison. (A bit like being the x-ray machine of the social world? Though just take the quick idea from that metaphor as it doesn't bear too much examination!) Initially you will use an inductive approach to generate substantive codes from your data, later your developing theory will suggest to you where to go next to collect data and which, more-focussed, questions to ask; which is the deductive phase of the Grounded Theory process. (See page 37 of Theoretical Sensitivity)

Grounded Theory is first and foremost a research method
But the term 'Grounded Theory' is used in two ways; (1) if you adhere to the strictures of Grounded-Theory-the-research-method you will engage in a research process that will produce (2) a theory-which-is-grounded-in-data ie. a Grounded Theory. Thus both the research method and the output of the research process have the same name - which can be confusing!